Kim van Norren

Be human-2023

 

De wil om verder te komen dan waar we zijn, lijkt iets typisch menselijks. Ook de strijd tussen handelen vanuit verstand of handelen vanuit emotie lijkt inherent aan het mens-zijn. Maar wat maakt een mens nu tot een 'goed' mens? Welke drijfveren zijn de goede en welke kan ik beter achter mij laten? Maakt een slechte gewoonte mij ook tot een slecht mens? En hoe kan ik de motivatie vinden om morgen beter mijn best te doen dan vandaag?

 

In het werk 'I am too sad to tell you' grijpt Kim van Norren terug op het gelijknamige* videowerk uit 1970 van Bas Jan Ader. Een werk waarin het getoonde verdriet ook het verdriet in de beschouwer lijkt op te kunnen wekken. Emoties die ons diep menselijk maken, houden we liever voor onze medemens verborgen. Maar het tonen en delen van emoties, maakt onze verbintenissen dieper en wezenlijker. Het sterkt ons gevoel dat we er niet alleen voor staan.

 

Enerzijds is het tonen van onze menselijkheid een risico, we zijn kwetsbaar en lijken weerloos in het aangezicht van de ander. Anderzijds is het de enige manier om te weten met wie we werkelijk te maken hebben. Kunst biedt die plek, om kwetsbaarheid te delen en op te roepen onze waarden kenbaar te maken. 'Heal the world, be naïve, be humble, be human'.

 

In deze tentoonstelling toont galerie with tsjalling: nieuwe tekeningen van Kim van Norren, waarin kwetsbaarheid de leidraad is. Het dwalen in de wereld die bestaat uit verlangen, gemis, verlatingsangst, kwetsbaarheid en angst voor conflict. Tegelijkertijd zijn er schilderijen te zien die getuigen van kracht door op te roepen om te dansen, de liefde te vieren en ons verdriet te tonen.

 

Wees menselijk, be human.

 

KvN 2023

 

 

*= 'I'm too sad to tell you', oorspronkelijke titel werk Bas Jan Ader (1970)

 

 

28